Phone

06 23 55 05 78

Zie contactformulier onder CONTACT
Werktijden

Op afspraak

Kennismaken

Een kennismakingsgesprek is vrijblijvend en dus zonder enige verplichting!
Het geeft jou en mij de ruimte om vragen te stellen en kort te bespreken waar je tegenaan loopt en waar je graag hulp en/of begeleiding bij zou willen hebben. Op deze manier kan ik nagaan of jou hulpvraag binnen mijn expertise valt.
Aanmelden kan telefonisch 06- 23 55 05 78 of per e-mail: contact@geaslijngard.nl

Intake

Als je na het kennismakingsgesprek besluit om verder te gaan, dan maken we een eerste afspraak. Je krijgt van mij vooraf een intakeformulier, hierop staan o.a. vragen m.b.t  je persoonsgegevens, gezinssituatie en hulpvraag. Tijdens het eerste gesprek zullen we hier dieper op in gaan en je hulpvraag en/of doelen concreet maken.

Individuele gesprekken

Coaching is een laagdrempelige vorm van begeleiding. De gesprekken zijn erop gericht om inzicht te krijgen in de oorzaak van jou klachten en problemen. Vaak is er een combinatie van psychische en sociale problemen. Maar ook jouw verleden kan een belangrijke rol spelen bij de problemen die je nu ervaart of waar je steeds tegenaan blijft lopen.

Het is een proces van stilstaan bij jezelf. We zullen kijken naar hoe jij in bepaalde situaties reageert, wat je gedachten zijn en wat je voelt. Als je dit gaat ontdekken, leer jij jezelf beter kennen en leer je op een positieve manier om te gaan met emoties, persoonlijke vragen en/of problemen. Dit alles met het doel om jouw gezondheid en welbevinden te herstellen.


Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij jouw situatie en hulpvraag, werk ik met verschillende methoden, gespreksvormen en oefeningen.
Veiligheid, wederzijds respect en vertrouwen vormen de basis van onze gesprekken.

Online coaching

Misschien vind je de drempel te hoog om een afspraak te maken voor een gesprek, maar zou je het wel fijn vinden om kortdurend, jouw zorgen en/of problemen te delen via mail contact. Dan is online coaching ook mogelijk. Het voordeel hiervan is dat jij in alle rust jouw hulpvraag en of zorgen op papier kan zetten en wanneer het jouw uitkomt onze mailwisselingen nog eens terug kan lezen.  

Wandel coaching

Er zijn in de omgeving uitgebreide wandel mogelijkheden. Stadspark Schothorst en het natuurgebied Hoogland West ligt vlakbij de praktijk. Je kunt er voor kiezen om de individuele gesprekken op deze manier plaats te laten vinden. Wandelen in de natuur werkt stress verlagend en brengt rust in je hoofd.

Praktijk en Identiteit

Ik leef en werk vanuit een christelijke levensovertuiging. De basis van de praktijk is mijn geloof in Jezus Christus. Ik geloof dat ieder mens kostbaar en uniek is. En dat we bedoeld zijn om te stralen voor God en door Hem tot onze bestemming te komen. Ik verleen hulp aan christenen en niet-christenen en heb respect voor ieders levensovertuiging.  

Quote Bijbel