Phone

06 23 55 05 78

Zie contactformulier onder CONTACT
Werktijden

Op afspraak

Praktijk Gea Slijngard werkt nauw samen met een aantal organisaties die hulp bieden aan (ex-) porno-/seksverslaafden en hun partners.

Sinds 2016 ben ik als medewerker en ervaringsdeskundige intensief betrokken bij het werk en de activiteiten van Geschonden Vertrouwen en Stichting Kostbaar Vaatwerk. Daarnaast ben ik aangesloten bij het netwerk van Purity4Life

www.rafaelamersfoort.nl/pure-desire-en-geschonden-vertrouwen/

www.kostbaarvaatwerk.nl

www.purity4life.nl