Phone

06 23 55 05 78

Zie contactformulier onder CONTACT
Werktijden

Op afspraak

Voor een goede uitvoering van het hulpverleningstraject verwerkt Gea Slijngard, coach en psychosociaal hulpverlener (i.o)  en praktijkhouder van Praktijk Gea Slijngard persoonsgegevens van de cliënt zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Praktijk Gea Slijngard vindt jouw privacy heel belangrijk. Daarom gaan we zorgvuldig en verantwoord om met jouw persoonsgegevens. Als je hierover vragen hebt, gebruik mijn contactformulier en ik beantwoord je vragen graag.

Praktijk Gea Slijngard verwerkt jouw persoonsgegevens welke nodig zijn voor de uitvoering van haar taken, doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze zelf aan Praktijk Gea Slijngard verstrekt hebt.

Bewaartermijn van je persoonsgegevens

Praktijk Gea Slijngard bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig. Voor cliëntgegevens hanteert Praktijk Gea Slijngard een wettelijk bewaartermijn van 15 jaar, tenzij je eerder verzoekt om deze gegevens te vernietigen.

Delen van je persoonsgegevens met derden

Praktijk Gea Slijngard verstrekt jouw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij dit nodig geacht wordt voor je begeleiding en alleen indien je hier schriftelijke toestemming voor hebt gegeven.

Privacy zorgnota

Op de zorgnota/factuur die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij je zorgverzekeraar.

 • je naam, adres en woonplaats
 • je geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving, bijvoorbeeld; individueel gesprek of relatietherapie
 • de kosten van het consult

Beveiliging van je persoonsgegevens

Praktijk Gea Slijngard neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang door derden, ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er sprake is van misbruik neem dan contact op met Praktijk Gea Slijngard.

Geheimhouding

Praktijk Gea Slijngard houdt zich aan de geheimhouding van de door haar verzamelde gegevens. Alle gegevens van cliënten worden vertrouwelijk behandeld. Er kan een uitzondering zijn op de plicht tot geheimhouding, wanneer er sprake is van direct levensgevaar, door verplichtingen bij wet of bij een beslissing door de rechter. In alle andere gevallen geldt het beroepsgeheim en de zwijgplicht en zal er alleen met schriftelijke toestemming van de cliënt informatie aan derden worden verstrekt.

Rechten die je hebt met betrekking tot jouw persoonsgegevens:

 • Recht om je gegevens in te zien
 • Recht om je gegevens te corrigeren
 • Recht om je gegevens te laten verwijderen
 • Recht om je toestemming voor het verwerken van jouw gegevens in te trekken
 • Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens
 • Recht om op te vragen welke persoonsgegevens zijn opgeslagen


Om er zeker van te zijn, dat dit verzoek door jou is gedaan, vraagt Praktijk Gea Slijngard om een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen met je verzoek. Maak ter bescherming van je privacy in deze kopie je pasfoto, de strook met nummers onderaan het bewijs (MRZ), het paspoortnummer en het Burgerservicenummer (BSN) zwart. Praktijk Gea Slijngard zal zo snel mogelijk, binnen maximaal vier weken, op jouw verzoek reageren.